IT Parťák: Vzdálená IT podpora v kapse
pracovní dny: 8:00 - 20:00 | víkendy: Zavřeno
dnes:
558 080 080
IT Parťák / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

 

V tomto dokumentu, dále také jen „VOP“ nebo také jen „obchodní podmínky“, naleznete, všechny podmínky a informace, které potřebujete znát, abyste, mohli správně využívat službu IT Parťák a na druhé straně, abychom, my, správně vysvětlili, jak služba IT Parťák funguje.

1.   Základní informace

1.1.          Vyslovením souhlasu a odesláním požadovaných údajů (registrací), a to prostřednictvím webové stránky www.it-partak.cz , dále také jen „web“, uzavíráte na dálku se společností IT-Parťák s.r.o., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava – Mar. Hory, IČ: 17174147, dále také jen „společnost“, „poskytovatel“ nebo také jen „IT Parťák“, rámcovou smlouvu o poskytování služeb. Tyto VOP upravují vztahy, práva a povinností smluvních stran vyplývající z rámcové smlouvy o poskytovaní služeb, jež byla registrací a potvrzením registrace uzavřena na webu mezi poskytovatelem a podnikatelem.

Smlouvou o poskytování služeb uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi námi, poskytovatelem a vámi, podnikatelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti poskytovatele a podnikatele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty a telefonu. Smlouvu s námi, tj. poskytovatelem, může vždy uzavřít pouze podnikatel ve smyslu § 420 občanského zákoníku, dále také jen „podnikatel“ nebo také jen „zákazník“, což potvrzujete uvedením identifikačního čísla při registraci na webu. Služba poskytovatele není určena pro spotřebitele.

1.2.          Předmětem smlouvy je poskytování IT služeb a IT poradenství na dálku.

Pojmem IT Parťák se rozumí služby poskytované společností IT-Parťák s.r.o.
Pojmem Parťák se rozumí pracovník (IT specialista) společnosti IT-Parťák s.r.o.

2.   Naše kontakty

Název:

IT-Parťák s.r.o.

Adresa

Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - Mar. Hory

IČO:

17174147

DIČ:

CZ17174147

Zápis:

Spisová značka: C 89425 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Tel:

+420 558 080 080

E-mail:

[email protected]

Kontakty se vám budou hodit v případě reklamace, stížností nebo jiných podnětů.

3.   Popis IT služeb a IT poradenství na dálku

3.1.          Naše společnost poskytuje podnikatelům tyto služby:

A.    Poradenství a realizace při odstraňování poruch zařízení a software

B.    Online nákupní poradenství

C.    IT pomoc a asistence na dálku

D.    Bezpečnost v online prostředí

E.    Poradenství v oblasti online platebního styku.

Ceny služeb zahrnují všechny náklady potřebné k jejich realizaci. Všechny služby jsou poskytovány primárně dálkovým způsobem za použití komunikační techniky mezi poskytovatelem a podnikatelem. Fyzické zásahy realizujeme pouze za podmínek uvedených v bodu 7.

Kvalita služby je limitována obsahem informací, jež podnikatel poskytne svým dálkovým popisem poskytovateli. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, jež vznikla poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací ze strany podnikatele.

Podrobný popis služeb najdete na webových stránkách v části služby a ceník.

3.2.          Všechny naše ceny jsou bez DPH, jsme plátci DPH. K cenám v ceníku a na webu bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši, dále také jen „DPH“.
Účtujeme vám jen ceny uvedené na našem webu + DPH v době uzavření smlouvy a nic navíc.

4.   Uzavření smlouvy

4.1.          Smlouvu uzavíráte prostřednictvím webové stránky www.it-partak.cz nebo telefonicky s Parťákem.

4.2.          Pro uzavření smlouvy musíte vyplnit celý registrační formulář na stránce www.it-partak.cz/registrace/ nebo formulář vyplníte sdělením údajů telefonicky s našim Parťákem.
Úplným vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasíte s našimi VOP, což potvrzujete vyjádřením souhlasu/zaškrtnutím pole s označením “Souhlasím s obchodními podmínkami” v registračním formuláři a následným odesláním formuláře.
Vyplněním registračního formuláře, potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami, odesláním registračního formuláře a potvrzením objednávky od IT Parťáka se stáváte registrovaným podnikatelem, který s námi uzavřel smlouvu.
Vyhrazujeme si právo smlouvu či předplatné neuzavřít a objednávku nepotvrdit či neprodloužit.
Samotná
registrace nezakládá povinnost čerpat služby a na základě samotné registrace (bez objednávky konkrétní služby/pomoci) nám nevzniká povinnost vám službu poskytnout. Stejně tak nevyčerpáním služby ze strany podnikatele v daném období nevzniká povinnost vrátit cenu za služby za dané období.

4.3.          Vyhrazujeme si právo zrušení registrace, nebo neposkytnutí našich služeb či garancí uvedených v bodu 9., v případech, kdy zaznamenáme pokus o podvodné registrace, mnohonásobné registrace na stejné či podobné kontaktní údaje, nepravdivě uvedené údaje. Taktéž si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo ověřit veškeré vyplněné údaje e-mailem či telefonním hovorem.

4.4.          VOP platí pro objednávku každé služby (řešení vašeho IT požadavku). Při samotné objednávce služby prostřednictvím webu nemusíte potvrzovat opětovně souhlas s VOP. To neplatí v případě změny obchodních podmínek.

4.5.          Díky registraci máte možnost objednat si službu jakýmkoliv komunikačním kanálem zveřejněným v našich kontaktech na webu: www.it-partak.cz/kontakt/. Mezi základní komunikační kanály patří: telefonní hovor, webový chat, zadání požadavku v zákaznické zóně, e-mail.

4.6.          Službu můžete využívat jen v případě, že:

4.6.1.     máte nevyužitý nárok na první IT požadavek zdarma

4.6.2.     máte na aktuální období zaplacený některý z našich předplacených balíčků na konkrétní období (měsíční spolupráce / 3měsíční spolupráce)

4.6.3.     máte zaplacený a nevyužitý balíček „Vlastní potřeba“.

4.6.4.      ve zcela výjimečných případech, na základě našeho posouzení vám umožníme balíček „Vlastní potřeba“ zaplatit až po vykonání úkonu, v takovém případě předem v komunikaci s Parťákem odsouhlasíte, že po vykonání naší práce vám náš čas vyúčtujeme podle ceníku „Vlastní potřeba“

4.7.          Za objednané služby zaplatíte bezhotovostně prostřednictvím platby na fakturu / zálohovou fakturu platebním příkazem z účtu případně prostřednictvím online platby kartou.

5.   Termín poskytnutí služeb

5.1.          Ozveme se vám co nejdříve je to možné.

5.2.          V případě fronty požadavků mají přednost ti naši zákazníci, kteří u nás mají aktuálně vyšší zůstatek předplacených minut.

5.3.          Můžete si s námi také domluvit pozdější termín pro konzultaci vašeho požadavku.

5.3.1.     Nejběžněji si s námi zákazníci domlouvají orientační (nezávazný) termín

5.3.1.1.          to je termín kdy se navzájem kontaktujeme typicky v horizontu +- 15minut od domluveného termínu

5.3.1.2.          vy nám neslibujete, že budete v přesný čas k dispozici a my vám to neslibujeme také (možná budeme řešit jiného zákazníka, který zrovna potřebuje urgentní pomoc)

5.3.2.     Můžete si také domluvit přesný (závazný) termín

5.3.2.1.          to je termín kdy náš Parťák bude v domluvený čas připraven řešit váš požadavek

5.3.2.2.          vy nám slibujete že v daný čas budete k dispozici a my vám to slibujeme také (Parťák ve vámi rezervovaném čase nebude přijímat jiné požadavky)

5.3.2.3.          V daný čas se vám ozve náš Parťák, pokud nebudete reagovat nebo nebudete mít čas řešit požadavek, který jste si s námi naplánoval, započteme vám 15 minut našeho času za plánování a čekání Parťáka na vás.

5.4.          Pokud se nedohodneme jinak, pro váš požadavek nalezneme řešení přímo při naší vzájemné komunikaci, pokud to povaha vašeho požadavku umožní. Když to nebude možné, uděláme to v co nejkratším termínu, nejpozději do 2 pracovních dní.

5.5.          V některých případech si potřebujeme vyžádat součinnost / doplňující informace od zákazníka. Maximální lhůta pro čekání na informace ze strany zákazníka je 7 dní. Pokud do této doby zákazník reagovat nebude, požadavek v našem systému uzavíráme a doevidujeme náš čas. V případě kdy zákazník reaguje po 7 dnech, zakládáme nový požadavek na řešení.

5.6.          Provozní doba je podle vybraného balíčku služeb – pracovní dny od 8:00 do 20:00. U některých balíčků služeb také o víkendech 10:00 – 18:00. Ve svátky máme zavřeno a odpočíváme.

6.   Zrušení smlouvy

6.1.          Smlouvu můžete zrušit kdykoliv, i bez udání důvodů, vždy ke konci vámi předplaceného období, avšak za již zaplacené období se cena nevrací.

6.2.          Vaše smlouva tak skončí uplynutím období, na které máte naše služby předplaceny, do posledního dne předplaceného období můžete naše služby využívat. Po konci období vám zašleme souhrnné vyúčtování.

6.3.          Samozřejmě nemůžete zrušit smlouvu týkající se služeb, které již byly poskytnuty.

7.   Způsob a rozsah poskytnutí služby

7.1.          O službu můžete požádat telefonicky, nebo jakýmkoliv komunikačním kanálem zveřejněným v našich kontaktech na webu: www.it-partak.cz/kontakt/.

7.2.           Službu vám poskytneme nejvhodnějším způsobem s ohledem na váš IT požadavek:

7.2.1.     po telefonu,

7.2.2.     vzdáleným přístupem / sdílením počítače / notebooku / telefonu / domácí sítě, avšak v případě odmítnutí sdílení z Vaší strany ztrácíte nárok na poskytnutí služby, resp. poskytovatel není povinen službu poskytnout z důvodu nemožnosti vaší součinnosti,

7.2.3.     pomocí asistované reality (přes váš chytrý telefon nám zadní kamerou ukážete problematické IT zařízení a Parťák vám do videa zakreslí řešení a sdělí instrukce jak dál postupovat),

7.2.4.     využitím chatu,

7.2.5.     e-mailem nebo

7.2.6.     výjimečně a výhradně po domluvě s námi také zasláním zařízení k nám nebo našim fyzických výjezdem k vám nebo zprostředkováním osobní pomoci.

7.3.          Naše služba IT Parťák zvládne díky moderním technologiím vyřešit velkou spoustu IT požadavků na dálku. V naprosté většině případů zvládneme na dálku i takové požadavky, kvůli kterým k vám „klasický ajťák“ musí přijet osobně.

7.4.          Nezaměřujeme se primárně na zákazníky, kteří požadují pravidelné osobní řešení IT problémů. Při dnešních pokročilých technologiích by to byla zbytečná investice do našeho času na cestě, která by vám prodražovala službu.

7.5.       S čím vám poradíme?

7.5.1.     Poskytujeme poradenství s jakýmkoliv IT požadavkem týkající se IT zařízení, nebo programů, které se běžně vyskytují u podnikatelů a malých firem (do cca 20 zaměstnanců), bez ohledu na váš obor podnikání

7.5.2.     Se zařízeními všech výrobců, oficiálně dodávaných na český trh, v rámci jejich běžného životního cyklu

7.5.3.     Poradíme se všemi běžnými operačními systémy (OS): Windows, MacOS, Android, iOS + OS v chytrých zařízeních

7.6.       S čím vám bohužel neporadíme

7.6.1.     S IT zařízeními nebo programy, které se běžně nevyskytují u podnikatelů a malých firem (do cca 20 zaměstnanců), tzn. např.:

7.6.1.1.          Operační systémy: Linux, Windows Server

7.6.1.2.          Datacentra, Serverovny, Servery; s NAS pomáháme

7.6.1.3.          Robustní (korporátní) řešení počítačové sítě jako: Cisco profesionální routery a switche, korporátní HW firewally typu FortiGate, apod.

7.6.1.4.          Nástroje na správu stovek počítačů v rámci firmy

7.6.2.     S detaily práce ve specializovaných programech, ale pomůžeme je případně "rozchodit"

7.6.2.1.          Tzn neporadíme např.: jak modelovat objekty ve 3D, jak pracovat v detailu v CAD/účetních/bankovních/datových/grafických a jiných programech, kde jejich podporu zajišťuje přímo jejich výrobce. Rádi však pro vás dohledáme kontakt na oficiální podporu výrobce, nebo pro vás najdeme návody jak programy používat.

7.6.2.2.          Poradíme pokud vám takové programy budou padat, nebo budou mít nějaký všeobecný problém (tisk, ukládání souborů, …)

7.6.3.     Nejsme servisní středisko oprav poškozeného hardware, pokud takovou činnost potřebujete (pokud např. máte mechanické poškození notebooku), rádi vám servis doporučíme, případně vám pro servis napíšeme průvodní zprávu.

7.6.4.     Nejsme programátoři, specialisté na databáze ani datoví, automatizační a AI experti. Pokud však s nimi potřebujete komunikovat a nerozumíte jejich IT jazyku, kterým mluví, můžeme vám jejich odborný žargon „přeložit do lidštiny“.

7.7.         Servisní konzultace a kontrola IT zařízení

7.7.1.     Náš Parťák se vám může ozvat nebo vy jej o toto požádat a provede s vámi dálkově kontrolu zařízení a servisní konzultaci. Cílem je zkontrolovat, že je u vás vše v pořádku, případně vás upozornit na možné budoucí problémy. Zaměřujeme se hlavně na výkon/rychlost zařízení, správné nastavení, bezpečnost, případně na správné uživatelské návyky. Je to preventivní úkon, který vám v budoucnu může ušetřit spoustu starostí a času.

7.7.2.     Služba je standardně účtována časem dle vašeho balíčku

7.8.         Analýza zařízení a sítě

7.8.1.     Zákazníci, kteří mají naše služby předplacené na rok dopředu nebo již využívají bez přerušení naše služby po dobu jednoho roku, mají nárok na „analýzu zařízení a sítě“. Ta obnáší dálkové připojení Parťáka a následné zmapování veškerých zařízení v počítačové síti (počítače, Wi-Fi routery, notebooky, smartphony, …). Zjištění a možnosti vylepšení pro vás vypracujeme do souhrnné technické zprávy, kterou zašleme v PDF. Na tuto službu pak máte opět nárok po dalším roce od předešlého využití.

7.8.2.     Služba je bezplatná a její rozsah je dle našeho uvážení, typicky do 1 hodiny naší práce.

7.9.         Fyzické řešení problému (zaslání k nám nebo návštěva technika u vás) a
Co když nelze IT požadavek vyřešit na dálku

7.9.1.     Pokud nelze vyřešit problém na dálku vybereme pro vás, dle našeho uvážení, řešení podle povahy problému a podle předpokládaných nákladů pro vás. Možnosti jsou tyto:

7.9.1.1.          Pomůžeme pro vás najít nejvhodnější fyzický servis (typicky když je zařízení mechanicky poškozeno, např. po pádu), kde si ví rady s vašim typem problému. Pro servis vám rádi napíšeme průvodní zprávu. Tím se celý proces opravy zjednoduší a zkrátí.

7.9.1.2.          Po předchozí domluvě s Parťákem můžete zařízení poslat (na vlastní náklady, po pečlivém zabalení a bezpečným způsobem) na naše sídlo firmy. My provedeme fyzicky předem domluvený úkon, zařízení zabalíme a pošleme k vám na adresu (na naše náklady). Započteme si pouze čas spojený s administrativou, evidencí, dokumentací, rozbalením, IT úkonem a bezpečným zabalením. Na tuto službu však není vždy automaticky nárok.

7.9.1.3.          Po předchozí domluvě s námi můžeme dle našich časových možností naplánovat výjezd Parťáka k vám. V takovém případě započteme čas Parťáka na cestě k vám a zpět, čas strávený u vás a čas spojený s administrativou, evidencí a dokumentací. Čas na cestě vám sdělíme předem a počítáme jej předem podle Google map – nejrychlejší cesta autem. Prodloužení času na cestě např. z důvodů špatné dopravní situace, tak jde nákladově na nás. Na tuto službu však není automaticky nárok.

7.9.1.4.          Pokud nedokážeme najít řešení pro váš problém, čas z předplaceného balíčku vám neodečteme viz bod 9. „Garance nalezení řešení“.

7.9.2.     Zaslání k nám je možné dle našeho uvážení a předchozí společné domluvy, a to zejména v případech jednoduchých hardwarových činností jako např.:

7.9.2.1.          Výměna/rozšíření RAM, úložiště, zdroje, přídavné karty (např. řadič do PCIe).

7.9.2.2.          Přepastování / výměna chladiče CPU.

7.9.2.3.          Při hromadných Softwarových činnostech, kdy je efektivnější úkon dělat fyzicky jako např.: instalace a úvodní nastavení 10ti nových notebooků stejné konfigurace, kterou lze vyřešit „naklonováním image“.

7.9.3.     Návštěva Parťáka u vás je možná dle našeho uvážení a předchozí společné domluvy, a to zejména v případech jednoduchých hardwarových činností jako např.:

7.9.3.1.          Zapojení a nastavení počítačové sítě, v místě, kde už je natažena kabeláž přes/na zdi, nebo kde lze tahat již hotové kabely s koncovkami (včetně případného změření kabelů).

7.9.3.2.          Vybavení racku, pokud už je smontován na místě (upevněn na zdi, volně stojí na podlaze).

7.9.3.3.          Výměna/rošíření RAM, úložiště, zdroje, přídavné kary (např. řadič do PCIe).

7.9.3.4.          Přepastování / výměna chladiče CPU.

7.9.3.5.          Při hromadných Softwarových činnostech, kdy je efektivnější to dělat fyzicky jako např.: instalace a úvodní nastavení 10ti nových notebooků stejné konfigurace, kterou lze vyřešit „naklonováním image“.

7.9.4.     Fyzické řešení problému (ani zasláním, ani návštěvou) neumožňujeme v případech kdy:

7.9.4.1.          Nejsme předem domluveni na rozsahu práce.

7.9.4.2.          Je třeba použít jakékoliv elektrické nářadí (např. páječka, vrtačka).

7.9.4.3.          Je třeba měnit diskrétní elektronickou součástku (např. vadný elektrolytický kondenzátor v napájení).

7.9.4.4.          Je třeba používat nějaké speciální IT/el. měřící přístroje (měření vadných kabelů, osciloskop, multimetr).

7.9.4.5.          Jde o práci ve výškách, na střechách, v náročném pracovním prostředí, práci stavebního charakteru, nebo takovou práci, která vyžaduje zvláštní proškolení nebo splnění speciálních legislativních požadavků

7.9.4.6.          Vyžadujete zásah, který by mohl porušit záruku zařízení.

7.9.4.7.          Jde o činnosti, kterým se nevěnujeme, viz tyto obchodní podmínky, např., v bodě 7.6.

8.   Naše povinnosti

8.1.          Rezervujeme vám služby a v případě vašeho požadavku vám poskytneme služby přesně podle těchto VOP za dohodnutou cenu.

8.2.          Vyhrazujeme si právo odmítnout vám pomoci, pokud by se mělo jednat o činnost ilegální, činnost proti obchodním podmínkám výrobce software nebo hardware nebo o činnost proti dobrým mravům.

9.   Naše garance, záruky, parametry

9.1.         Garance nalezení řešení

9.1.1.     Pokud se našemu Parťákovi nepodaří najít vhodné řešení vašeho IT požadavku, čas naší práce vám v případě balíčků „spolupráce“ neodečteme. V případě balíčku „vlastní potřeba“ vrátíme peníze.

9.1.2.     Garanci poskytujeme pouze v případech, kdy jste nám vy jako náš zákazník poskytl plnou součinnost (bod 10.2) při řešení vašeho IT požadavku.

9.1.3.     Pokud se rozhodnete námi nalezené řešení vašeho požadavku neakceptovat, není možné využít garanci vyřešení problému.

9.1.4.     Nalezeným řešením mohou být v některých případech například i nutnost nákupu konkrétní: součástky, hardware nebo software. V tom případě vám sdělíme přesnou identifikaci zboží, které je třeba nakoupit. Nákup zboží jde za vámi. IT Parťák neprodává HW ani SW.

9.1.5.     V případě kdy v průběhu řešení vašeho IT požadavku se problém najednou nevyskytuje, nebo se najednou „sám opravil“, není takovýto případ skutečnost umožňující uplatnění garance nalezení řešení. Zaevidujeme u nás čas, který jsme strávili hledáním a evidencí řešení vašeho IT požadavku a váš požadavek necháme otevřený ještě po dobu až 7 dní (viz bod 5.4) kdy čekáme na vaši součinnost aby jste se znovu ozval při projevu závady.

9.1.6.     Pro využití garance sdělte tuto skutečnost Parťákovi před ukončením vaší komunikace s ním. Po ukončení vaší komunikace a uzavření vašeho požadavku v našem systému již garanci nelze uplatnit.

9.2.         Garance vrácení peněz

9.2.1.     Peníze za zaplacené služby vracíme v případě uvedeném zde v bodě 9.2. a 9.1.1 V Ostatních případech vrácení peněz není možné.

9.2.2.     Pokud nebudete spokojeni s první placenou pomocí od IT Parťáka, dejte nám prosím nejpozději do 3 dnů od uzavření vašeho požadavku vědět krátký popis vaší nespokojenosti na e-mail: [email protected]. Váš e-mail si přečte náš provozní ředitel a bude vás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem pro doplnění detailů a dořešení k vaší spokojenosti, případně vám vrátíme zaplacené peníze. Pokud na kontakt z naší strany nebudete opakovaně reagovat, není možné garanci uplatnit.

9.2.3.     Garance se vztahuje pouze na první placenou pomoc pro každého podnikatele (IČ). V průběhu celé spolupráce s námi tak jde o přesně jeden požadavek (první placený), na který můžete garanci využít.

9.3.         První IT pomoc zdarma

9.3.1.     Registrací získá každý nový (doposud nikdy neregistrovaný) zákazník nárok na vzdálené řešení prvního IT požadavku zdarma. 

9.3.2.     Novým zákazníkem se rozumí společnost (IČ), která doposud nevyužila prvního bezplatného řešení svého IT požadavku. Pro účely ověření nároku na první problém zdarma je zapotřebí do registrace uvést také e-mail a telefonní číslo.

9.3.3.     První pomoc zdarma je typicky poskytnuta v maximální rozsahu 1 konkrétního IT požadavku o délce maximálně 1 hodina.

9.3.4.     První pomoc zdarma vám umožňuje bezplatně se seznámit s naší službou, ještě předtím než si nás zakoupíte. Pokud už s námi zkušenost máte nebo již máte zaplacený nějaký balíček u nás, není využití bezplatné pomoci již možné.

9.3.5.     Rozhodnutí o rozsahu a nároku na poskytnutí pomoci zdarma je vždy zcela na našem uvážení, na tuto službu není právní ani jiný nárok.

9.4.         Reference a Případové studie

9.4.1.     Reference a případové studie uveřejněné na našich webových stránkách jsou výběrem z referencí, které nám poskytli naši zákazníci ať už veřejně na platformách typu Google, firmy.cz, facebook nebo neveřejně zasláním prostřednictvím našich zákaznických komunikačních kanálů. Tato data pro náš web přejímáme z těchto veřejných zdrojů. V případě referencí, které nám zákazník poskytne neveřejně vyžadujeme souhlas zákazníka se zveřejněním.

9.4.2.     Veškeré reference a případové studie uveřejněné na webu jsou reálné a námi ověřené – ověřili jsme že u dané osoby v našem systému existuje relevantní IT požadavek ke kterému je možné že se vztahuje tato reference.

9.4.3.     Reference pro větší přehlednost v některých případech doplňujeme o: piktogram (ikonku) zařízení, krátký text popisující IT požadavek, logo společnosti pokud je veřejně dohledatelné, nebo o ikonku (fotografii) uživatele pokud je zveřejněna na platformě, na které nám zákazník zanechal recenzi.

10.                 Vaše povinnosti

10.1.       Máte povinnost uhradit cenu ve výši a způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách a v našem ceníku www.it-partak.cz/cenik/.

10.2.       Služba IT Parťák je určena primárně pro řešení IT požadavků na dálku, proto pro řádné poskytnutí objednaných služeb budeme potřebovat vaši plnou součinnost.
S ohledem na vaši bezpečnost od vás nevyžadujeme sdělení vašich přístupových jmen a hesel k vašim účtům a nemůžeme se k vám vzdáleně připojit bez vašeho aktivního povolení a vědomí.

Touto součinností rozumíme zejména, avšak ne výlučně, poskytnutí požadovaných technických informací a případné zpřístupnění zařízení našim Parťákům, aby si mohli zjistit informace, které jim pomůžou vyřešit váš požadavek. Pro vzdálené zpřístupnění zařízení je zapotřebí mít stabilní připojení k internetu a chytrý mobilní telefon (s OS Android nebo iOS) s běžným výkonem a dostatečným stavem nabití baterie, ne starší 5 let. V případě prodlení s poskytnutím vaší součinnosti se prodlužují lhůty pro poskytnutí služby o toto prodlení, případně služba nemusí být vůbec poskytnuta s ohledem na vaši nesoučinnost. V případě odmítnutí vaší plné součinnosti neplatí námi nabízené garance v bodě 9.

 

11.                 Účtování služby

11.1.       Ceník je zveřejněn na adrese: www.it-partak.cz/cenik

11.2.       Účtujeme vždy pouze náš čas, kdy se věnujeme hledání a evidenci řešení vašeho IT požadavku. Zákaznické dotazy ohledně fungování služby IT Parťák neúčtujeme.

11.3.       Pokud chcete znát odhad, jak dlouho typicky Parťákovi zabere řešení vašeho požadavku, zeptejte se jej předem.

11.4.       Různé úkony trvají různě dlouho také s ohledem na rychlost vaše zařízení, jeho technickou zastaralost, rychlost vašeho internetu a to jak máte připravené / dostupné informace (např. různé přístupové údaje), které pro vyřešení vašeho požadavku budeme potřebovat. Vyhraďte si také prosím dostatek vašeho času pro řešení s námi, případné přerušování řešení vašeho požadavku z důvodu nedostatku času na vaší straně prodlužuje celkovou dobu strávenou nad řešením vašeho požadavku.

11.5.       Případné účetní chyby na straně zákazníka řešíme, ale vyhrazujeme si právo za toto řešení evidovat náš čas. Standardně (při postupu bez chyb) je náš účetní systém automatizovaný a každý ruční zásah znamená nemalý čas naší ruční práce navíc.

11.6.       Balíček „Vlastní potřeba“ je potřeba mít předem zakoupený v množství nejméně 1 hodiny. Po ukončení každého IT požadavku pro vás vyúčtujeme předplacené hodiny, zašleme e-mailem krátký přehled řešení požadavku a v případě že předplacený čas nebude postačovat budete na to upozorněn již v průběhu řešení požadavku, vystavíme doplatkovou fakturu (viz náš ceník).

11.7.       Balíčky „Měsíční spolupráce“ a „3měsíční spolupráce“ jsou předplacené balíčky platná na konkrétní období.

11.7.1.  V případě zájmu o náš balíček spolupráce vyplníte objednávku (vaše fakturační a kontaktní údaje), zvolíte od kdy si přejete naše služby využívat a na základě této objednávky vám bude během pár minut na e-mail zaslána zálohová faktura.

11.7.2.  Po úhradě platby a připsání platby na náš účet, vám zašleme na e-mail fakturu – daňový doklad.

11.7.3.  Po úhradě, a pokud už nastalo vámi vybrané datum počátku platnosti služeb, nás můžete začít využívat.

11.7.4.  Ozveme se vám pro doplnění/doregistraci všech osob (zaměstnanců firmy), kterým budete chtít abychom také pomáhali s IT požadavky. Osobám přidělíme podle vašeho přání oprávnění uživatel nebo administrátor.

11.7.5.  Po každém jednotlivém vyřešeném IT požadavku zašleme dané osobě e-mailem krátký přehled řešení požadavku.

11.7.6.  Po každém měsíci využívání našich služeb zašleme všem administrátorům firmy e-mailem přehled využitých služeb s jmény, předměty požadavků a s délkou řešení. Přehled také obsahuje počet zbývajících předplacených minut a datum do kdy máte naše služby předplaceny.

11.7.7.  Poslední měsíc předplaceného balíčku také obsahuje přehled využitých služeb a vyúčtování. Počet minut, které vám zbyly a je možné je převést dále, nebo počet minut, které jste vyčerpali nad rámec a na které vám automaticky vystavíme fakturu, kterou jste povinni uhradit. Pokud v průběhu využívání našich služeb zjistíme že počet předplacených minut byl mnohonásobně překročen, můžeme kontaktovat administrátory firmy a požadovat uhrazení, navíc využitých minut, dříve než před finálním vyúčtováním.

11.7.8.  Přibližně 7 dní před koncem předplaceného období vám na e-mail zašleme zálohovou fakturu pro plynulé pokračování vašeho balíčku na další období. Pokud nemáte zájem pokračovat, dejte nám to prosím vědět. Nemáte povinnost s námi pokračovat dále. Zákazníky neuvazujeme mnohaletými kontrakty.

11.7.9.  Každá registrovaná osoba má možnost v zákaznické zóně na webu vidět přehled všech svých IT požadavků. Administrátoři firmy mají náhled na požadavky všech zaměstnanců

11.7.10.  Převod nevyužitých minut:

11.7.10.1.   Nevyužité minuty vám převedeme do jednoho dalšího předplaceného období za předpokladu, že s námi pokračujete bez přerušení (období platnosti předplacených balíčků „spolupráce“ na sebe bezprostředně navazují, pokud je sami nezměníte) – tuto podmínku hlídají samy naše systémy, nemusíte na to myslet. Pokud fakturu na pokračování uhradíte po splatnosti, nedojde k převedení nevyužitých minut.

11.7.10.2.   Maximální možné množství převedených minut do dalšího období se rovná standardnímu množství minut v původním balíčku (75 minut o měsíčního balíčku / 240 minut u 3měsíčního balíčku). Minuty tak nelze kumulovat do nekonečna, ale pouze 1x do následujícího období.

11.7.10.3.   Nevyužité minuty není možné převést zpět na peníze.

11.8.       Možnosti platby

11.8.1.  Platba je možná příkazem k úhradě (na účet). Splatnost faktur je vždy 7 dní.

11.8.2.  Platba je možná také prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana a to:

11.8.2.1.      platbou kartou online https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

11.8.2.2.      a platebními tlačítky bank https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

11.8.2.3.      kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: [email protected]
Tel: +420 228 224 267

11.9.       Vyhrazujeme právo účtovat úrok z prodlení z poskytnutých služeb (doplatky faktur po konci účtovacího období) ve výši 0,1% denně z dlužné částky běžící od prvního dne po splatnosti faktury do doby zaplacení faktury.

11.10.   Pokud vůči vám evidujeme jakékoliv pohledávky, vyhrazujeme si právo neposkytnout vám a vaší firmě další naše služby do jejich úhrady.

12.                 Ochrana informací

12.1.       Předmětem této smlouvy je také závazek Smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, právního, finančního, výrobního, technického, marketingového, produktového apod. charakteru, týkajících se Smluvních stran, se kterými byli účastníci této smlouvy seznámeni v rámci vzájemné spolupráce, nebo které získali nebo měli z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích výzkumných, vývojových nebo podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a technických poznatků u druhé strany a které nejsou veřejnosti běžně dostupné.

12.2.       Dále je předmětem této smlouvy také závazek Smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích o Smluvních stranách či třetích osobách, majících charakter osobních údajů, pokud s takovými údaji přijdou do styku. Smluvní strany jsou si vzájemně rovněž povinny na žádost druhé Smluvní strany prokázat způsob jakým je dodržování povinností stanovených zákonem zajištěno.

12.3.       Veškeré výše uvedené informace budou Smluvními stranami považovány za důvěrné.

12.4.       V případě, že kterákoliv ze Smluvních stran poruší ustanovení této smlouvy a způsobí tím druhé smluvní straně škodu, je povinna ji nahradit v plné výši.

12.5.       Za porušení této smlouvy se nepovažuje případ, kdy Smluvní strany poskytnou či sdělí jakékoliv údaje či informace, které jsou předmětem ochrany dle této smlouvy, příslušným správním či státním orgánům a/nebo České národní bance na základě povinnosti uložené právním předpisem nebo úředním či soudním rozhodnutím.

 

13.                 Závěrečná ustanovení

13.1.       Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, uzavřené prostřednictvím webové stránky www.it-partak.cz

13.2.       Máme právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním změněných obchodních podmínek na našem webu. Tím i nabývají účinnosti, pokud z jejich obsahu nevyplývá pozdější termín. Na již odeslané objednávky a uzavřené smlouvy se změněné obchodní podmínky nevztahují, pokud se nedohodneme jinak.

13.3.       Důležité věci si posílejme poštou. Ty méně důležité e-mailem.
Jakákoli písemná korespondence na základě nebo v souvislosti se smlouvou musí být realizována oprávněnou osobou a doručena na (i) korespondenční adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodní podmínkách (ii) korespondenční adresu registrovaného /podnikatele uvedenou v registračním formuláři, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámila jinou adresu na doručování písemností. Doručování písemností může být realizováno prostřednictvím e-mailů (na e-mailové adresy uvedené v těchto podmínkách, příp. v registračním formuláři) nebo poštou nebo datovou schránkou. Písemnost doručovaná poštou se považuje za doručenou i momentem odmítnutí jejího převzetí adresátem a momentem vrácení nedoručené zásilky odesílateli, pokud byla zásilka vrácena z důvodu jejího nepřevzetí v odběrní lhůtě nebo z důvodu, že adresát je neznámý. S informacemi, které slouží k aktivaci, realizaci a užívání služeb, dává adresát akceptací těchto podmínek také souhlas na zasílání uvedených informací na jím uvedenou adresu při registraci. 

13.4.       Veškeré naše právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Na rozhodování o sporech jsou příslušné obecné soudy České republiky.

13.5.       Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.1.2024.

V Ostravě, dne 11.1.2024

 

Chci se spojit s Parťákem

První požadavek pro malé firmy a podnikatele vyřešíme zdarma. Vyzkoušejte nás.